Projekt není jen výkres

Laikovi se možná zdá být jen mírně náročné vytvořit projekt jakékoliv stavby. Projektant nakreslí domeček na rýsovacím prkně a nechá si dobře zaplatit. Jak mylná je představa některých lidí!

Projekt musí každá stavba mít. Je-li ovšem takový projekt nedokonalý, pak musíte počítat s vyšší finanční náročností. Milí laikové, projekt je velmi důležitý dokument!
Projekt musí být zpracován do nejmenších detailů.

· Musí cílevědomě uvádět do souladu veškeré stavební činnosti.
· Musí popsat veškerý materiál, ze kterého se bude stavět.
· Je takovým základem pro každou stavbu!
· Od něho se teprve odvíjí realizace stavby.

Stavební rozpočty jsou pak nedílnou součástí každého projektu, nebo z projektu vychází.

1. Stavební rozpočet. Určuje tedy předběžné náklady spojené se stavbou. Projektant určitě osloví odborníka, který mu propočítá různé rozpočty stavby, aby mohl projekt začít zpracovávat. Jedná se vždy o předběžnou cenu pro zadavatele, která je pro realizaci stavby vždy důležitá. Zadavatel musí vědět, kolik finančních prostředků na stavbu může uvolnit.

2. Výkaz výměr. Jedná se o rozpočet činností, které nemusí přímo z projektu vycházet. Ale nesmí být přitom na ně zapomenuto.

3. Položkový rozpočet prací. Tento rozpočet se současně vytvoří spolu s výkazem výměr. Jedná se o práce montážní a řemeslné. S položkovým rozpočtem stavebních prací se detailně seznámíte se všemi stavebními pracemi, které se na stavbě provádějí – klempířské, natěračské, tesařské, zednické, a tak dále.

4. Kontrolní rozpočet stavby. Už jen z názvu vyplývá, že se jedná o rozpočet, který si zadavatel může vyžádat, aby získal přehled o tom, jak se sypou peníze z jeho kapsy.

Víte, stavba jakéhokoliv objektu není nic jednoduchého. Kolikrát si zadavatel ani neuvědomí, jak náročné je zapracovat do projektu všechno, co stavba vyžaduje. Aby se finanční prostředky zbytečně nevršily, je zapotřebí znát nejen rozpočet stavby, ale také podrobný položkový rozpočet stavebních prací, nebo výkaz výměr. Všechno se vším souvisí.

Zadavatel by měl být se všemi náklady skutečně pravdivě obeznámen. Jedině tak nevzniknou nesrovnalosti a nedorozumění!