Jak se učila občanská výchova dříve a jak dnes?

Občanský výchova, dnes ji spíše najdeme na středních školách spíše pod pojmenováním základy společenských věd, je a vždy byla jedním z nejoblíbenějších předmětů. Vyhoví totiž většině studentů. A to už humanitně zaměřeným nebo těm, které spíše přitahují čísla a fakta. Tento předmět děti a studenty učí věci do života. To, z jakých orgánů sestává naše vláda, učí je základům trestního, soukromého, rodinného nebo majetkového práva, narazí dokonce na ekonomii nebo nepřehoupne přes sociologii k psychologii. Je to velmi zajímavý předmět a rozhodně se vyplatí tyto hodiny navštěvovat.
pracovnice s notebookem
Studenti zde mohou volně projevit své názory. V hodině se totiž většinou probírají věci, které prakticky v životě denně vidíme a prožíváme je. Nejen proto se tento předmět stává čím dál častěji voleným pro maturanty. Maturita z tohoto předmětu se hodí jak na přijímací zkoušky na práva, tak na přijímací zkoušky na filosofickou fakultu či na policejní akademii.
červená kniha

Co mohu s maturitou ze základů společenských věd dělat?

Je nepřeberné množství vysokých škol, které tuto maturitu vysloveně vyžadují. Bude se Vám hodit dokonce i na vysoké škole ekonomické, kde tedy bude zapotřebí i matematika, každopádně ZSV rozhodně v prvním ročníku jako když najdete. Dále se hodí pro budoucí právníky, kriminalisty, politology ale také pro spisovatele, filosofy nebo žurnalisty.
pásek přes knihy

Oblíbenost ZSV stoupá

Už to není tak, že pronesení názoru, který nevyhovuje paní profesorce, bude trestáno třídní důtkou nebo napomenutím. Odvaha studentů se zde velmi oceňuje. Jsou pořádány i různé soutěže v rámci občanské výchovy, které například nutí studenty ke schopnosti spolupráce či komunikace s ostatními lidmi v týmu. Většinou jsou to soutěže se zaměřením na nějaké globální problémy či Evropu a její problémy. Je to jednoduše předmět, který Vám něco dá.