Když dítě příliš milujeme

Pedocentrismus je původně pedagogická disciplína první poloviny 20. století, kdy se výchovné cíle podřizují zájmům dítěte. Pedocentrismus byl patrně reakcí na organizované neosobní vzdělávání a krajnosti logotropního přístupu (přísný puntičkářský učitel) řeší krajností přístupu paidotropního (příliš hodný učitel).

V našem případě se jedná o situaci, kdy dítě se stalo výsadním středobodem rodiny a „pedocentrismus“ představuje nebezpečnou patologii dnešní doby, protože hrozí, že po tom, co naše přísné matky produkovali nadstandardní množství úzkostlivých, zodpovědných, depresivních neurotiků, my, v uvozovkách hodné matky, vyprodukujeme nadstandardní množství rozmazlených, nevychovaných, nesamostatných sobců.

Dítě je často sice zahrnuto hlubokou láskou, péčí a dostatkem, ale na druhé straně jsem se setkala s termínem jedné pedagožky: dítě nedotčené výchovou. Toto se vůbec nemusí vylučovat.
 

I rodičovská láska může být dysfunkční

Na které rodiny se díváme někdy skrz prsty? Na dysfunkční rodiny trpící takzvanou sociální exkluzí. Často zakazujeme svým dětem se s těmi jejich přátelit, aby se nezkazily. U těchto rodin se očekávají nevhodné výchovné rodinné styly, jako například nedostatečná, brutální nebo lhostejná výchova.

Ale pokud se v odborné literatuře zaměříme na příčiny, které mohou vést k umístění dítěte do náhradní rodinné péče, setkáme se také s termíny pedocentrická výchova, hypersenzitivní výchova, preferující výchova, merkantilní výchova nebo perfekcionistická výchova.

  1. Pedocentrická výchova je ta, kdy se rodič degradoval na úroveň služebníčka. Děti z těchto dysfunkčních rodin bývají neoblíbené u učitelů a dětí, protože nedokážou druhé lidi vnímat jako plnohodnotné, ale jako své sluhy.
  2. Hypersenzitivní výchova je ona pověstná opičí láska, kdy je dítě hýčkané, rozmazlované. Schází mu vůle, neumí překonávat překážky. Preferující je ta, kdy je jedno dítě preferováno na úkor druhého. Prvorozený na úkor ostatních dětí, chlapec na úkor děvčat.
  3. Merkantilní výchova– odměňování dítěte bez důvodu. Tato výchova vede k sobectví a lakotě.
  4. Perfekcionistická výchovaje ta, kdy se od dítěte čeká nejlepší výkon a rodič si často kompenzuje své nenaplněné touhy.

 
Všechny zmíněné typy určitě nepatří do roviny nezájmu o dítě, naopak lze vytušit výraznou rodičovskou angažovanost, přesto mohou zdravý vývoj dítěte vážně ohrozit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup