Rodičovská dovolená – ano či ne?

Možná se to na první pohled nezdá, ale v úvodu uváděné otázka není cílená jednoznačně na ženy. Vzhledem k tomu, k jakým právním úpravám týkajícím se rodičovství v České republice v novém miléniu došlu se jedná o otázku směřovanou na oba rodiče dítěte – otce i matku. Na rozdíl od mateřské dovolené, která je určená výhradně biologické matce dítěte po jeho porodu a je poměrně krátkého trvání, rodičovská dovolené (jež může trvat i několik let) může být čerpána nikoli výhradně matkou, ale v případě zájmu má tuto možnost využít i otec narozeného potomka.
 těhotenské bříško

Skutečná rovnoprávnost

I když směrem k ženám zrovnoprávňující akty mohou pokulhávat, zejména co do své rychlosti v zavedení a vymáhání aplikace v běžné praxi. Ovšem ze strany otců doznala česká legislativa skutečně velkých změn. Tyto změny spočívají v tom, že po narození dítěte nemusí být několik let primární pečující osobou o jeho blahou pouze žena – matka, ale po vzájemné domluvě s partnerem se mohou novopečení rodiče rozhodnout o tom, který z nich bude s dítětem setrvávat doma v prvních letech jeho života.
žena s dítětem ve vodě
Podobnou možnost lze skutečně uvítat, jelikož ne všechny ženy touží po tom být „uvázány“ doma dva, tři či více let a některé ženy dokonce přinášejí do rodinného rozpočtu vyšší finanční obnos, jehož ztráta by pro rodinu znamenala významný pokles životní úrovně. Právě pro takové případy je možnost setrvání partnera namísto ženy na „mateřské“ skutečně skvělou alternativou.
s dítětem na procházce 
Ať už je tedy vzájemné postavení mužů a žen u nás jakékoli, s ohledem na blaho dětí je možné konstatovat, že stát přeci jen byl schopen dospět k rozhodnutí, které dává rodičům větší možnost k rozhodování o blahu svých potomků, což je nutné kvitovat též jako pozitivní krok na cestě k genderové rovnosti obou pohlaví.
 
A jak to máte s péčí o děti Vy samy? Byly byste ochotné přenechat své místo vedle dítěte jeho otci
a samy namísto každodenní péče o dítě docházely do zaměstnání, které jste vykonávaly před porodem?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup